İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Hakkımızda

Hakkımızda

20 Yıllık Mekanik Proje ve Taahhüt Tecrübemizi; Uluslararası İş Ortaklarımız ile perçinleyerek, Endüstriyel Dağcılık segmentini de profesyonel çalışma hayatımıza eklemiş bulunmaktayız. Ayrıca Yüksek Teknik Akademi olarak, çeşitli Güvenli Çalışma eğitimleri vermekteyiz.

Yüksekte Çalışma Koruma

  Güvenli Yüksekte Çalışma Bilinçlendirme

  Güvenli Yüksekte Çalışma 1. Seviye

  Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye

  Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye Yenileme

  Güvenli Yüksekte Kurtarma

Kapalı Alan Kurtarma

  Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluştrulmuştur.

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

  İş yerlerinde olası yangın durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Akademi Eğitim Programıdır.

Acil Durum Müdahale

  İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Akademi Eğitim Programıdır.

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.