İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Kapalı Alanda Çalışma ve Kurtarma

KURS SÜRESİ 2 GÜN

Kapalı Alanda Çalışma ve Kurtarma

 

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluştrulmuştur.

  Kimler katılmalı?

   

  Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları.

   

  Eğitim içeriği

   

  1. Kapalı alan plan ve prosedürleri
  2. Risk değerlendirmesi
  3. Acil durum ve kurtarma planlaması
  4. Kapalı alan iş izinleri
  5. Yüksekte çalışma ilkeleri (Düşüş durdurma)
  6. Kapalı alanlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ve kontrolü
  7. Kurtarma ekipmanları tanım ve organizasyonu
  8. Ankraj noktası ve seçimi
  9. Kapalı alan ekipmanı
   a) Beş parçalı mobil kapalı alan kurtarma ve erişim ekipmanı ile kurtarma
   b) Tripod Kurulumu
   • Kullanılan ekipman ve malzemeler
   • Tripod ile çalışma güvenliği
  10. Kapalı Alandan Kurtarma
   a) Kazazedeye ulaşım
   b) Kazazedeye solunum cihazı kuşandırma
   c) Kapalı – dar alanda sürükleme
   d) Dikey sedye paketleme ve çıkarma
   e) Yatay sedye paketleme ve çıkarma

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.