İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Acil Durum Müdahale

KURS SÜRESİ 1 GÜN

Acil Durum Müdahale

 

İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Akademi Eğitim Programıdır.

  Kimler katılmalı?

   

  Öncelikle Acil Durum Ekipleri ve Sonrasında Tüm Katılımcılar.

   

  Eğitim içeriği

   

  1. Acil Durum Organizasyonu
  2. Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
  3. Ekipler arası koordinasyon ve iletişim
  4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  5. Haberleşme ve İletişim Yöntemi
  6. Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması
  7. Lojistik Destek Organizasyonu
  8. Hasar Tespiti ve Halkla İlişkiler Yöntemi
  9. Acil Durum Sonrası Yeniden Yapılanma

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.