İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye

KURS SÜRESİ 2 GÜN

Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye

 

Kursun genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı kategorilerdeki kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımına hakim olacaklardır. Ayrıca ekipmanların nasıl korunacağını ve basit muayene/denetleme yöntemlerini öğreneceklerdir.

Kursiyerlere kurs boyunca düşüş durdurma, iş konumlama ve kısıtlama konuları hem teorik hem pratik vasıflar olarak kazandırılacaktır. Bunlara ek olarak; değişik kurtarma senaryolarıyla kurtarma ekipmanlarının nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir. Yoğun kurtarma tatbikatları yapılacaktır.

  Teorik Eğitim

   

  1. Yüksekte Çalışma Konularına Giriş: Yüksekte Çalışma ve Düşüş Korumanın Bugünkü Durumu ve Gelişimi, Çalışma Ortamındaki Düşüş Tehlikelerini Tanımlayabilme, İstatistikler, Düşüş Sebepleri ve Dinamiği
  2. Düşüş Korumaya Giriş: İlgili Yasal Mevzuatlar Yönetmelikler ve Standartlar, Düşüş Koruma Ekipman Standartları, İşçi ve İşverenin Yasal Sorumlulukları
  3. Düşüş Tehlikelerinden Korunma: Kontrol Hiyerarşisi, Uyarı Metotları, Fiziksel Bariyerler, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, Düşüş Koruma Sistemi Seçimi, Düşüş Koruma Planlaması
  4. Ankraj Noktaları: Ankraj Noktalarına Bakış, Ankraj Tipleri, Mukavemet Gereksinimleri, Bağlantı Tipleri
  5. Emniyet Kemerleri: Genel Bakış, Emniyet Kemer Tipleri, Tam Vücut Emniyet Kemerleri, Emniyet Kemeri Seçimi, Emniyet Kemer Materyalleri, Emniyet Kemer Giyimi
  6. Bağlantı Noktaları: Karabina ve Yaylı Kancalar, Lanyardlar, Serbest Düşüş Mesafesi, Şok Emiciler, Geri Sarmalı Mekanizmalar, Dikey Yaşam Hatları ve Düşüş Durdurucular, Yatay Yaşam Hatları
  7. Kurtarma: Kurtarma Gereksinimleri, Askıda Kalma Travması, Kurtarma Planlaması, Kullanılan Ekipman ve Teknikler
  8. Çalıştay 1: Ekipmanların Gözle Muayenesi
  9. Çalıştay 2: Emniyet Kemer Giyimi

   

  Pratik Eğitim

   

  1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  2. Düşüş Durdurma Sistemleri
  3. Merdivenler
  4. Dikey Yaşam Hatları
  5. Kurtarma Senaryoları: Merdiven Kurtarma, Kule Kurtarma, Geri Sarmalı Sistemler

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.