İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

KURS SÜRESİ 2 GÜN

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

 

İş yerlerinde olası yangın durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Akademi Eğitim Programıdır.

   
  Teorik :

   

  • Yangın konularına giriş
  • Yanma ve yangın bilgisi
  • Yangının gelişimi
  • Yangında neler açığa çıkar
  • Yangında çıkan gazlar
  • Isı transferleri
  • Yangın yerindeki riskler
  • Yangın aşamasındaki riskler
  • Söndürme maddeleri ve teknikleri
   • Su
   • Köpük
   • Kuru kimyevi toz
   • Karbondioksit
  • İlgili yasal mevzuat
  • Acil durum ekiplerinin kuruluş ve görevleri
  • Acil durum ekipleri
  • Taşınabilir yangın söndürücüler
  • Yangın söndürme metotları
  • Yangın sınıflandırması
  • Yangın söndürücü kontrolü
  • Yangın söndürücü kullanımı
  • Yangın hortum dolapları ve kullanım esasları
  • Standartlar
  • Riskler
   
  Pratik :

   

  • Kişisel koruyucu ekipmanların tanıtımı
  • Kişisel koruyucu donanımların kuşanması
  • Yangın yerüstü hidrantların tanımı ve kullanımı
  • Hortum serpme ve toplama
  • Kurtarma senaryoları
  • 2-4 kişilik ekip çalışması
  • Taşıyıcı yangın söndürme cihazları ile yangına müdahale

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.