İLKEMİZ; ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ TEKLİF AL

Güvenli Yüksekte Kurtarma

KURS SÜRESİ 1 GÜN

Güvenli Yüksekte Kurtarma

 

Kursun genel amacı, yüksek de çalışan personelin iş sahasında oluşabilecek çeşitli durumlarla ilgili, kurtarma ve kaçış çalışmaları yapmaktır. Kursiyerlere acil bir durumda, kurtarmaya başlamadan önce olası bütün seçeneklerin değerlendirilmesi öğretilir. Bu kurs da öğretilen teknikler, kolay uygulanabilir ve hatırlanabilir, kazazede ile kurtarıcıyı tehlikeye atmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kurs, kazazedeyi indirme ve kaldırma tekniklerine odaklanmıştır fakat ip inişi kurtarmaları dâhil edilmemiştir. Ek olarak katılımcılar, kazazedeyi yüksek bir bina, platform veya yapıdan, bir ekipmandan acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmeyi öğrenirler.

  Kimler katılmalı?

   

  Kursa kişisel koruyucu donanımlar (emniyet kemeri, lanyard, vs.) kullanan ve çatı, fabrika, kule, iskele gibi çeşitli endüstrilerde görev alan çalışanların katılması amaçlanıştır.

   

   

  Eğitim içeriği

   

  1. Kurtarma için genel gereksinimler
  2. Kurtarma planı ve risk değerlendirmesi
  3. Acil durum prosedürleri
  4. Kazazede ile ilgilenmek, askıda kalma travması
  5. Kurtarma ekipmanlarının karakterleri ve limitleri
  6. Ekipman gözle muayenesi ve bakımı
  7. Bilinci yerindeki kazazedeyi kurtarma
  8. Bilinci kapalı kazazedeyi kurtarma
  9. Erişilebilen ve erişilemeyen kazazede kurtarma
  10. Kurtarma esnasında engelleri aşma
  11. Yüksekten acil durum kaçışı

© 2020 Yüksek Teknik Endüstriyel Tüm Hakları Saklıdır.